Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Głuchów.

Celem biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji publicznej. BIP – bo tak w skrócie przyjęło się biuletyn nazywać to urzędowy publikator informacyjny, składający się z ujednoliconego systemu stron publikowanych w sieci teleinformatycznej, na których zostaje udostępniona informacja publiczna.

BIP zrealizowany został w wyniku obowiązku nałożonego ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej   (Dz. U. Nr 112 poz. 1198) sposób określony rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 67 poz. 619). i zawiera wyłącznie informacje publiczne w rozumieniu ustawy.

Wszelkie sugestie związane z funkcjonowaniem Biuletynu prosimy przekazywać do Urzędu Gminy Głuchów w wybrany przez siebie sposób :

Telefonicznie :

tel. +48 46 815 75 30
fax. +48 46 815 70 58

Poczta tradycyjna :
Gmina Głuchów,
al. Klonowa 5,
96-130 Głuchów

Poczta elektroniczna :
adres e-mail - sekretariat@gminagluchow.pl