Gmina  Głuchów
woj. łódzkie, pow. skierniewicki
96-130 Głuchów, Aleja Klonowa 5
tel.        +48 46 815 75 30
tel/fax. +48 46 815 70 58
e-mail: sekretariat@gminagluchow.pl

Numer rachunku bieżącego Urzędu Gminy Głuchów

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach oddział w Głuchowie
36 9297 0005 0900 2088 2090 0362
(dotyczy dochodów z tytułu  podatków: rolnego, od nieruchomości, leśnego, od środków transportowych, opłat lokalnych: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłata skarbowa, targowa, czynszu, różnych dochodów)

Numer rachunku Budżetu Gminy Głuchów

Bank Spółdzielczy w Skierniewicach oddziała w Głuchowie
14 9297 0005 0900 2088 2012 0005
(dotyczy dochodów z tytułu subwencji, dotacji, udziałów gminy w podatku dochodowym)